Toekomstlab. 

Primeur: Toekomstlab op Breekjaar!
J
ongeren bij Breekjaar hebben een tussenjaar en gaan met coaches op zoek naar zichzelf. Ilona Jens van Toekomstlab gaf een workshop te  aan de ‘Breekers' die op het punt staan een studiekeuze te maken.  

Een paar reacties: 'ik heb een bredere kijk op de wereld gekregen', 'interessante filmpjes over onderwerpen waar ik niets van af wist' en ‘leuk om zelf aan de slag te gaan met de mindmap'

Leerlingen na Toekomstlab:

,,Ik weet nu welke vervolgopleiding ik wil gaan doen”

,,Dat je ook echt je eigen toekomstvraag mocht kiezen en je zo veel vrijheid kreeg om deze zo goed mogelijk te beantwoorden!”

 

Niet alleen de leerlingen, ook de docenten en decanen zijn blij verrast met de waarde van Toekomstlab.

Michiel Westland, decaan: ,,Het dwingt leerlingen en docenten uit hun comfortzone te stappen. Er is lef voor nodig om op deze manier aan je eigen ontwikkeling te werken. Toekomstlab. bevalt zo goed, dat we het programma in het curriculum opnemen vanaf komend schooljaar”.

-

Toekomstlab. stimuleert 21e eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, informatievaardigheden en netwerken.

Toekomstlab. is een compact programma, dat kan worden geïntegreerd in het bestaande onderwijsleerplan van een school.

We zijn schooljaar 2018-2019 officieel met Toekomstlab. van start gegaan op het Vathorst College. In de pilotfase die er aan vooraf ging, hebben we het programma getest, in verschillende opleidingsjaren uitgeprobeerd en waar nodig inhoud en werkwijze bijgesteld.

 Samen met de decanen hebben we het programma voor de leerlingen op maat gemaakt, passend in de jaarplanning van de school. Inmiddels hebben 20 docenten Toekomstlab. gegeven aan ruim 200 leerlingen, met begeleiding van Pauline en Ilona. In januari 2019 hebben de eindpresentaties van de  leerlingen plaatsgevonden.

-

#OOK MEEDOEN?

Ja, onze school is geïnteresseerd in Toekomstlab.  

 

Er is op dit moment  nog maar plek voor 5 scholen, dus meld je gauw aan voor een oriënterend gesprek.

STAP 1: Mail één van de initiatiefnemers, Pauline Maring of Ilona Jens, via ilona@jvtv.nl of pauline@competenteorganisaties.nl. Of bel Pauline: 06-50871070

 

STAP 2: We komen bij u langs voor een presentatie aan decanen, docenten en MT, waarbij we ingaan op de inhoud, de praktische kant en de kosten van Toekomstlab.

STAP 3:
JA         We gaan met u en uw leerlingen aan de slag 

NEE      Dank voor uw tijd, uw vragen en reacties!

Jongeren worden zich bewust van hun mogelijkheden op de toekomstige arbeidsmarkt. Als zij weten wat ze later willen gaan doen, zitten ze met een doel op school. Dit verhoogt de motivatie.

Informatie voor bedrijven

Leerlingen leggen zelf contact met bedrijven die ze interessant vinden. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Toekomstlab. werkt samen met een aantal grote, innovatieve bedrijven zoals Deloitte, TNO en de Federatie van Technologiebranches (FHI) met 700 aangesloten bedrijven in heel Nederland. Hierdoor kunnen we leerlingen op basis van hun toekomstvraag matchen met bedrijven. Bedrijven krijgen goed voorbereide en geïnteresseerde leerlingen op bezoek. Ze komen alleen of in tweetallen en maken zelf een afspraak met u op een geschikt moment.

Leerlingen komen een halve dag zien en ervaren wat uw bedrijf doet en op welke wijze er aan hun toekomstvraag gewerkt wordt. Daar maken ze een beeldverslag van met foto's of een filmpje. Door met u in gesprek te gaan krijgen de leerlingen antwoorden op hun eigen toekomstvragen tijdens hun bedrijfsbezoek. 
 

De leerlingen geven tijdens een evenement op school een eigentijdse eindpresentatie over wat ze hebben geleerd en ervaren aan de hele school, hun ouders en belangstellenden uit het bedrijfsleven. We bieden bedrijven dan ook de mogelijkheid zich tijdens het evenement te presenteren.

 

Het bedrijfsbezoek en het evenement zijn mooie kansen voor bedrijven om zich te profileren bij de jeugd op een speelse en toch leerzame manier. U kunt netwerken met ouders, leerlingen en andere bedrijven. Zo blijft u ook 'up-to-date' met wat er leeft onder jongeren.


Doet uw bedrijf ook mee? Meer informatie: pauline@competenteorganisaties.nl of ilona@jvtv.nl

Wie zijn wij?

Pauline Maring
Competente Organisaties, coach, facilitator, creatief denker
  • LinkedIn Social Icon

“Creativity is intelligence having fun” – Dat zou mijn lijfspreuk kunnen zijn. Als coach, organisatieontwikkelaar en procesbegeleider stimuleer ik het creatieve denken van managers en medewerkers, zodat zij tot andere, nieuwe invalshoeken komen voor lastige vraagstukken, betere samenwerking en communicatie. Met creatief denken onderscheidt de mens zich van machines en creëren we nieuwe mogelijkheden. In de wereld van morgen liggen daar de kansen en uitdagingen voor jongeren. Toekomstlab. is het gevolg van het gebruiken van mijn creativiteit. Have fun in using your brain and following your heart!

Pauline Maring

pauline@competenteorganisaties.nl

06-50871070

Ilona Jens
JVtv, media & educatie expert
  • LinkedIn Social Icon

Ik ontwikkel en produceer al 25 jaar content voor kinderen, zowel tv-programma's als filmpjes voor lesmethodes. Met de komst van internet, Ipads en mobieltjes heeft mijn werk zich uitgebreid naar advies over kindermedia en nieuwe technologie. Ook geef ik gastcollege’s aan HBO studenten en workshops aan leerlingen in VO.

Ilona Jens
Ilona@jvtv.nl

06-53240056

-

ABOUT

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

Wat is Toekomstlab.?

-

Wij stimuleren leerlingen tijdens Toekomstlab. over toekomstvraagstukken na te denken met behulp van filmpjes, actieve werkvormen, internet en creatieve denktechnieken. Wij leggen hen ontwikkelingen, innovaties en nieuwe initiatieven voor op diverse (werk)terreinen en in allerlei branches en inspireren hen om na te denken over hun eigen toekomstige rol hierin. 

 

Leerlingen gaan tijdens bedrijfsbezoeken op zoek naar antwoorden op hun eigen toekomstvragen. Ze verwerken hun ervaringen in een eigentijdse eindpresentatie voor de hele school, ouders en bedrijven. Dit leidt tot bewustere vervolgstudie - en beroepskeuzes. 

Praktisch

-

#TIJDS-INVESTERING LEERLING

 5 dagdelen (inclusief bedrijfsbezoek en eindpresentatie)

#VOOR WIE?

Scholen VO - 4 HAVO & 4 VWO

#LOB - 21ste eeuwse vaardigheden